Pictures of known artists can be bought for only 4000 rubles on a charitable art marathon of

Pictures of known artists can be bought for only 4000 rubles on a charitable art marathon of

The purpose of the Art marathon is fund raising for rescue of the seriously ill patient Artem Rossokhin of the 2007th year of birth.

The essence of an action consists in the following: On May 29 the Art marathon at 18:00 will begin and will last till 00:00. More than 80 artists participate in the Art marathon. All works will be anonymously exposed, and visitors, having chosen any pleasant work, only after purchase can learn a name of the author, having glanced on the back of work and having seen the signature of the artist.
Cost of any work of only 4 000 rubles. All raised funds will be listed in Fund.

Pictures of known artists can be bought for only 4000 rubles on a charitable art marathon of

Centre of the modern art "FALCON". Source: artuzel.com

The action is conducted by Liniya zhizni charity foundation and Gallery 21.

Participants of an art marathon (the list constantly extends):

Alexander Zaikin
Alexander Ivanyuk
Alexander Povzner
Alexander Pogorzhelsky
Alexander Sigutin
Alexander Medvedev
Alexander Tcherepanov
Alexey Zhuchkov
Alina Glazun
Anastas Kuznetsov-Ruf
Anastas Levin
Anastas Sobolev / the Three
Anatoly Osmolovsky
Andrey Bartenev
Andrey Bilzho
Andrey Sayaev
Anna Rusova
Anna Ulyanov
Anna Hodorskovskaya
Anton Galin
Ania Zhelud
Ania Titov
Aristarch Tchernyshev
Arseny Zhilyaev
Bagrat Arazyan
Boris Orlov
Vadim Zakharov
Victor Olimpiyev
Victor Ribas
Victoria Fomina
Vladimir Dubosarsky and Alexander Vinogradov
Vladimir Potapov
Vladimir Shreyder
George Litichevsky
Gerasim Kuznetsov
Grisha Bruskin
Dasha Zonova
Dasha Neretina
Dmitry Bershnev
Dmitry Gutov
Dmitry Zapylikhin
Dmitry Kavarga
Dmitry Filippov
Evgeny Granilshchikov
Evgenia Balantsev
Evgeny Maltsev
Egor Koshelev
Ekaterina Vassilyeva
Ekaterina Garkushko
Ekaterina Zorin
Ekaterina Sharonov
Elena Vershigorova
Elena Demidov
Elena Martynenko
Elena Pankova
Ivan Egelsky
Ivan Korshunov
Ivan Tuzov
Ilya Dolgov
Ilya Romanov
Ilya Fedotov-Fedorov
Irina Ivannikov
Irina Corin
Katya Sivers
Konstantin Malakhov
Konstantin Grebnev
Konstantin Zvezdochetov
Konstatin Khudyakov
Xenia Sorokin
Kuzma Grigoriev
Lena Tsibizova / the Three
Leta Dobrovolskaya
Lisa Morozov
Maxim Orlitsky
Maria Bovykina
Maria Colin-Perez
Maria Pogorzhelskaya
Maria Tolstov
Maryana Abovyan
Mikhail Molochnikov
Mikhail Tolmachyov
Nadejda Busheneva
Natalia Boychenko
Natalia Van Budman
Natalia Voronova
Natalia Timofeeva
Natalia Shchepetnova
Natasha Danberg
Nedda Al-Madani
Nick Tchernyaev
Nikita Shokhov
Nikolay Alekseev
Nikolay Onishchenko
Oleg Vasilyev
Oleg Dow
Oleg Frolov
Olga Ivanov
Olga Karyakina
Olga Polesovshchikova
Olga Rodina/Troyka
Pavel Kiselyov
Pavel Otdelnov
Peter Bankov
Paulina Kunis
Radik Garifullin
Roman Mokrov
Ruslan and Roman Chernakovy/ChREVO
Simeon Peterson
Simeon Faybisovich
Sergey Kishchenko
Sergey Kovalchuk
Sergey Lotsmanov
Sergey Ogurtsov
Sergey Shekhovtsov
Stas Mishin
Stas Shurip
Taisiya Korotkov
Tatyana Skorlupkina
Ustina Yakovlev
Feodor Miller
Elin Mukhin
Julia Retunskaya
Yury Albert
Yury Bashan
Yury Gurov
Jacob Brand
Jan Smetanin
Yana Strizhevskaya
Yaroslav Mudrogon

Place and carrying out time
Charitable Art Marathon – TsSI the FALCON (9 Baltiyskaya St.)
18:00-00:00